α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2016-10-06]   21st Samsung Cup, round 2   ̽ 9p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-10-04]   21st Samsung Cup, round 1   ̼ 9p   û 5p   Ұ Play
[2016-10-01]   2016 Korean League, round 15    4p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-09-27]   18th Nongshim Cup, game 1   ̼ 9p   ġŰ 7p   0.5 Play
[2016-09-22]   2016 Korean League, round 14    9p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-09-17]   2016 Korean League, round 13   ̼ 9p   ö 9p   2.5 Play
[2016-09-08]   21st Samsung Cup   ̼ 9p   ̿ 5p   Ұ Play
[2016-09-07]   21st Samsung Cup    4p   ̼ 9p   3.5 Play
[2016-09-06]   21st Samsung Cup   ˸ ڹٸ 1p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-09-03]   28th Asian TV Cup, semi-final   ģû 2p   ̼ 9p   7.5 Play
[2016-08-18]   2016 Korean League, round 10    9p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-08-14]   2016 Korean League, round 9   ̼ 9p    9p   Ұ Play
[2016-08-08]   35th Korean KBS Cup, round 3   ̼ 9p    6p   Ұ Play
[2016-08-05]   3rd Kuksu Mountains Team Tournament   õ߿ 9p   ̼ 9p   4.5 Play
[2016-08-04]   3rd Kuksu Mountains Team Tournament   ġ 7p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-07-30]   2016 Korean League, round 8    6p   ̼ 9p   3.5 Play
[2016-07-25]   18th Nongshim Cup, preliminary   ȫǥ 7p   ̼ 9p   Ұ Play
[2016-07-22]   18th Nongshim Cup, Korean preliminary   ̼ 9p    1p   2.5 Play
[2016-07-21]   2016 Korean League, round 7   ̼ 9p   ¹ 4p   Ұ Play
[2016-07-08]   2016 Korean League, round 6   ̼ 9p   âȣ 9p   Ұ Play
<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >>