α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2018-04-07]   23rd LG Cup, preliminary   ڽ 9p   ö 9p   Ұ Play
[2018-03-13]   19th Korean Maxim Cup, round 3   ö 9p    9p   Ұ Play
[2018-03-10]   17th Chinese Southwest Qiwang, semi-fina..   ö 9p    9p   0.5 Play
[2018-03-09]   17th Chinese Southwest Qiwang, round 2   ̷ 5p   ö 9p   4.5 Play
[2018-03-09]   17th Chinese Southwest Qiwang, round 1   ö 9p    9p   Ұ Play
[2018-02-13]   Korean National Squad League    9p   ö 9p   Ұ Play
[2018-02-06]   Korean National Squad League   ö 9p    8p   Ұ Play
[2018-02-05]   19th Korean Maxim Cup, round 2   ö 9p    9p   Ұ Play
[2018-01-09]   19th Korean Maxim Cup, round 1   ö 9p   ȣ 9p   1.5 Play
[2017-12-13]   36th Korean KBS Cup, round 3   ̼ 9p   ö 9p   Ұ Play
[2017-12-03]   2017 Korean League, final   ö 9p    8p   Ұ Play
[2017-12-02]   2017 Korean League, final    5p   ö 9p   Ұ Play
[2017-12-01]   2017 Korean League, final   ö 9p    8p   Ұ Play
[2017-11-29]   2017 Korean League, postseason semi-fina..   ȫǥ 8p   ö 9p   Ұ Play
[2017-11-23]   2017 Korean League, postseason semi-fina..   ö 9p   ¹ 5p   Ұ Play
[2017-11-22]   2017 Korean League, postseason semi-fina..   ö 9p   ȫǥ 8p   Ұ Play
[2017-11-13]   22nd LG Cup, round 3   ö 9p   ξϿ 5p   Ұ Play
[2017-11-10]   19th Chinese City League A, round 23   ö 9p    7p   Ұ Play
[2017-10-30]   19th Chinese City League A, round 22   ö 9p   õ 4p   Ұ Play
[2017-10-26]   2017 Korean League, round 18   ö 9p   ȫ 9p   Ұ Play
<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >>