α⺸˻ - ⵵, ȸ, 纰 ˻ ֽϴ.
  ȸ      
[2019-08-04]   67th Japanese NHK Cup, round 1    5p   ̹ 6p   7.5 Play
[2019-07-18]   44th Japanese Kisei, league C   ̹ 6p   Ÿ Ű 7p   Ұ Play
[2019-07-14]   4th Senko Cup Women's Strongest, final    4p   ̹ 6p   1.5 Play
[2019-07-12]   4th Senko Cup Women's Strongest, semi-fi..   ̹ 6p   쿡 ƻ 2p   Ұ Play
[2019-05-30]   44th Japanese Kisei, league C   Ÿ ī 6p   ̹ 6p   4.5 Play
[2019-05-14]   10th Japanese Okage Cup, round 1    4p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-05-12]   8th Tiantaishan Cup, round 3    6p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-05-11]   8th Tiantaishan Cup, round 2   ̹ 6p   õ 5p   Ұ Play
[2019-05-10]   8th Tiantaishan Cup, round 1    2p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-04-27]   2nd Go Seigen Cup World Women's Champion..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2019-04-20]   9th Huang Longshi Cup, game 2    4p   ̹ 6p   5.5 Play
[2019-04-11]   4th Senko Cup Women's Strongest, round 1   ̹ 6p   ¡ 3p   Ұ Play
[2019-04-04]   6th Japanese Aidu Chuo Hospital Cup, rou..   Ű 7p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-03-22]   31st Japanese Female Meijin, title match..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2019-03-14]   31st Japanese Female Meijin, title match..    4p   ̹ 6p   Ұ Play
[2019-03-06]   31st Japanese Female Meijin, title match..   ̹ 6p    4p   Ұ Play
[2019-02-04]   10th Japanese Okage Cup, preliminary   ̾߸ ġϷ 1p   ̹ 6p   1.5 Play
[2019-01-31]   44th Japanese Kisei, preliminary   ̹ 6p   ġ ī 8p   Ұ Play
[2019-01-17]   31st Japanese Female Meijin, challenger ..   ̹ 6p   ߸ 6p   Ұ Play
[2018-12-20]   31st Japanese Female Meijin, semi-final   ̹ 6p   پƾ 3p   Ұ Play
<< Prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >>